Administrazioko langileei zuzendutako bideo-zaintza eta geolokalizazioa

Lan-esparruan nahiz eremu pertsonaletan teknologiak erabiltzeak azken urteotan oinarrizko eskubideetan gatazkak nabarmen  areagotzea eragin du,  eta epaitegietako organoek bete beharreko legeen onerako interpretazioa egin dute, lortu behar den helburua lortze aldera.

Teknologiaren erabileran sortzen diren egoerek intimitaterako oinarrizko eskubidean –eta beste batzuetan- sor lezaketen gatazka lan-eremura heldu da, eta, horren ondorioz, erakunde publikoetan ere bai, nola ad intra harremanetan hala ad extra harremanetan.

Berriki onartu den 3/2018 Lege Organikoak, Datuak Babesteari eta Eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak, Administrazioko langileen eskubideak babestu nahi ditu, laneko esparruan langileak geolokalizaziorako eta bideo-zaintzarako dispositiboen bidez behatzeko teknologiak erabiltzen direnean.

Zehatz esanda, alde batetik, Lege honetako 89. eta 90 artikuluek arau orokorrak ezartzen dituzte  kontrol hori dagokion bermeaz egiteko; bestetik, Datuak Babesteko Legeak berak aldatu egin du Langile publikoen Oinarrizko Estatutua, eta horretarako, banakako beste eskubide bat gaineratu du  14 j bis) artikuluan. Horren arabera, onartu egiten da “intimitaterako eskubidea, langileen esku dauden dispositivo digitalak erabiltzen direnean, baita bideo-zaintzarako nahiz geolokalizaziorako dispositiboen eta deskonexio digitalaren aurrean ere, datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko indarrean dagoen legediak ezarritzen duenaren arabera.”

Har ditzagun, adibidez, seguritaterako indar eta kidegoak: euren eskumenekoak diren esparruan bete beharreko funtzioetarako hainbat tresna eta dispositivo teknologiko behar dituzte, hala nola, mobilak eta irratiak, eta aldi berean geolokalizatuak izan daitezke; hartara, zorrotz bete behar dira datuak babesteko legediak ezarritako jarraibideak eta arauak, aipatu diren teknokogia horien bidez, Administrazioko langileen jarduna egokia dela behatzeko erabiltzen den guztietan.