Administrazioan datuak berrerabiltzeko mugak: datuen babesa

Herri Administrazioek eta sektore publikoko erakundeek gauzatutako edo babestutako dokumentuen balioak onurak ekar diezazkioke gizarteari, helburu askotarako erabiliz eta tratatuz gero, adibidez, herritarrentzako onura ekonomikoa sortuz. Horien jarduera-esparruari dagokionez, Administrazioek gizarteari itzuli dakizkiokeen datuak eta informazioak bildu edo sortu dituzte, hala nola, argazkiak, estatistika-datuak, eraikinen eraikuntza datuak, ingurumen alorreko neurketak, herritarren jarduerak, etab.

Horrela, bada, berrerabilpenaren esparruko indarreko legediaren asmoa da sektore publikoaren agintepean informazio horri aplikatu dakiokeen erregimen juridikoa ezartzea.

Administrazioak gauzatutako edo babestutako dokumentazioak, jakina, hirugarrenen eskubideei eragin diezaiekeen informazioa izan dezake; hortaz, argitaratu daitekeenaren eta aplika daitezkeen baldintza eta mugen inguruko proportzionaltasuneko azterketa edo balio-judizioa egin beharko da, liberatu edo hedatu aurretik.

Berrerabilpenari aplika dakiokeen mugetako bat datuen babesa izango litzateke, hau da, datuak babesteko printzipioak betetzen direla bermatu behar da, pertsona fisikoen datuei eragiten dien berrerabilpeneko proiektu baten aurrean. Oro har, ezin dira identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsonen datuak zabaldu, berrerabilpeneko arrazoiengatik datuak hedatzeko prozesuaren barruan, zenbait kasutan izan ezik. Adibidez, datuak liberatu daitezke, aldez aurretik bereizteko prozesua egiten bada, hau da, informazioa pertsona fisikoak identifikatzeko gai ez den prozesuaren eraginpean jartzen badugu (adib.: argazki edo bideoak pixelatzea).

Laburbilduz, datuak liberatzea dakarren ekintza orotan kontuan hartu beharreko mugatzat hartuko da datuak babesteko araudia, datuak argitaratzeak hirugarrenen eskubideak urratu ditzakeelako; hartara, zuhurtzia egokia hartu beharko da, datuak zabaldu ahal izateko.

Informazio gehiagotarako, ikusi...