Administrazio elektronikoaren arloko indarreko legerian datuen babesari buruz egindako aipamenak

Sektore publikoaren arloko administrazio elektronikoari buruzko arautegia sartu berri da indarrean, eta, bertan, administrazio publikoek bete beharreko funtsezko printzipioa eta herritarrek administrazioekiko harremanetan daukaten eskubidea izango da datuen babesa.

Hain zuzen ere, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legeko printzipio orokorren inguruko 3. artikuluan xedatutakoaren arabera, administrazio publikoek datuen babesari buruzko arautegia bete beharko dute sistema elektronikoen bidez ezartzen dituzten harremanetan.

Era berean, arau horretako 4. artikuluan berresten denez, datuen babesa behar bezala errespetatzea izango da administrazioek euren eskumenen esparruan garatzen dituzten jardueretan ezarri beharreko muga.

Zuzenbide administratiboaren arloko kudeaketa-aginduak DBLOko 12. artikuluan aurreikusitako eta 40/2015 Legeko 11. artikuluan ere adierazitako tratamendu-arduradunaren irudian egongo dira txertatuta. Halaber, datuen babesa behar bezala errespetatu beharra dagoela ere aipatzen da sektore publikoko araubide juridikoari buruzko legerian bertan, agirien artxibo elektronikoari eta administrazio publikoen arteko datu-igorpenei buruz hitz egiten denean.

Bestetik, Herri Administrazioetako Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean, datuen babesa betetzeko aurreikuspen ulergarria agertzen da herritarren ikuspegitik, herri administrazioekin daukaten harremana kontuan hartuta.

Horrela, datuen babesa interesdunek herri administrazioen aurrean daukaten eskubidea izango da, eta, horren ondorioz, behar besteko isilekotasunaz eta segurtasunaz tratatu beharko dira haien datuak (39/2015 Legeko 13.h artikulua).

Beraz, ageri-agerikoa da datuen babesa herri administrazioek euren jarduketa-eremuan ezarri beharreko zuzenbide administratiboaren printzipioa dela, baita herritarrek sektore publikoarekiko harremanean eta, hala badagokio, administrazioen artean edo administrazioen zein herritarren artean sistema elektronikoen bidez garatutako harremanetan daukaten eskubidea ere.

Informazio gehiagotarako, ikusi...


Informazio gehiagotarako, ikusi...