Sektore publikoan Datuak Babesteko 3/2018 Lege Organikoari buruzko berri nagusiak

Abenduaren 5eko 3/2019 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari  Buruzkoa, 2018ko maiatzaren 25etik indarrean dagoen DBAOa (Datuak Babesteko Araudi Orokorra) osatzera dator.
Sektore publikoan Lege honek dakartzan berri nagusiak honela laburbil daitezke:
· Datu pertsonalak erabiltzeko egiten diren jarduerak zuen web orrian argitaratu behar dira, eta bertan argi adierazi behar da nork erabiltzen dituen datuok, zertarako eta zein oinarri juridikok bermatzen duen erabilera hori.
· Zuen web orrian informazio zehatza eta argia gaineratu behar da herritarrentzat eskubide hauetaz: sarbidea, zuzenketak egitea, datuak ezabatzea, datuen erabileraren mugak, eta eramangarritasunerako nahiz aurka egiteko eskubidea.
· Datuak babestuko dituen ordezkari bat izendatu beharra duzue, horretarako dagokion kualifikazioa izango duena; horrez gain, beharrezko bitartekoez hornitu beharko duzue ordezkaria bere eginkizunen bermerako, eta izendapen horren jakinarazpena bidaliko zaio dagokion Kontrolerako agintariari, horrek Datuak Babesteko Ordezkarien Erregistro publikoan sar dezan.
· 2018ko maiatzaren 25aren aurretik datuak erabiltzeko arduradunekin sinatutako kontratuak baliagarriak izango dira DBAOak ezarritako baldintzak betetzen badituzte, baina indarraldi horrek muga izango du 2022ko maiatzaren 25ean, gehien jota.

Era berean, Legeak nabarmentzeko moduko zazpigarren xedapen gehigarri bat  gaineratu du, interesdunak jakinarazpenetan ekintza administratiboetako iragarki eta argitalpenen bidez identifikatzeko moduari buruz.

Horrela, ekintza administratibo bat argitaratu behar denean, “dagokion pertsona bere izen-abizenen bidez identifikatu beharko da, eta horrekin batera, bere nortasuna egiaztatzen duen dokumentu ofizialaren ausazko lau zifra gaineratuko ditu”. Bestetik, iragarkien bidezko jakinarazpenak izanez gero, “pertsona hori identifikaziorako bere dokumentuaren bidez baino ez da identifikatuko”.